Zin

pagina 214 t/m 215

Wat is de zin van het leven?

Lastige vraag, vooral ook omdat ‘zin’ volgens Van Dale zeven betekenissen kan hebben en ‘leven’ vier. Als alle combinaties mogelijk zijn, is de vraag dus op achtentwintig manieren op te vatten.

Ook in de Bijbel komt ‘zin’ regelmatig voor. Zelden bij Prediker trouwens; er is maar één zin in één vertaling waarin hij het woordje gebruikt.

Maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.

Eigenlijk zijn dat twee zinnen in één vers. Een eeuwenoude zucht.

Toch gaat ook dit niet over de zin van het leven, van wat wij op aarde doen. Het gaat om ‘wat God doet onder de zon’. Daarin kan Prediker de zin niet ontdekken. Mensen hebben hun hobby’s, gezelligheid, televisie en sport. Je leest wat, maakt een praatje. Maar wat God doet, dat is waar Prediker de diepere betekenis van ontgaat.

Ik wou een zin vinden waarin sprake was van de zin van het leven. Ik tobde mij af, zocht ernaar en vond er eentje. Gewoon via de Zoekmachine, met de woorden ‘zin’ en ‘leven’. Vijf verzen; vier ervan vielen af omdat het daar ging om ‘in de zin hebben’. Telkens betrof dat kwaad; een mens heeft zelden iets goeds in de zin. In die zin zou het leven inderdaad zinvoller ingevuld kunnen worden.

Prediker had nog geen beschikking over de Nieuwe Bijbelvertaling.

Wellicht ook niet over een Zoekmachine.

Zonder computer moest hij al die boekrollen doorspitten naar de zin van het leven. Wie heeft daar nou zin in? Een monnikenwerk, dat is het.

Eén keer maar vraagt er in de Bijbel iemand naar de zin van het leven.

Rebekka zei tegen Izak: Ik heb een afkeer van mijn leven vanwege de dochters van de Hethieten. Als Jakob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten zoals deze twee, uit de dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin?

‘Waarvoor leef ik dan nog’, verzucht ze in de NBG. ‘Wat heeft het leven mij dan nog te bieden?’, hoor je haar in de NBV zeggen, met gebogen hoofd. Mij lijkt het ook geen pretje, dat je zoon thuiskomt met een Hethitische vrouw. Maar dat het leven geen zin meer zou hebben...

Izak grijpt meteen in. Hij stuurt Jakob naar Paddan-Aram en zorgt ervoor dat z’n zoon met z’n eigen nicht kan trouwen.

En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden.

Merkwaardig, hoe de zin van het leven gekoppeld wordt aan je eigen soort en het in stand houden ervan. Alsof je Darwin hoort.

We boffen maar met de Zoekmachine en de Herziene Statenvertaling. Anders hadden we deze zin nooit gevonden. Het woord ‘onzin’ komt ook alleen maar in deze vertaling voor, eveneens één keer.

Er zullen relatief weinig lezers zijn die een zoon hebben die met zijn eigen nicht is gehuwd en wellicht nog minder met een Hethitische vrouw. Velen van u kan ik met hoofdstuk daarom geen uitsluitsel geven.

U zult zelf moeten zoeken, naar de zin van het leven.

Of naar een vrouw voor uw zoon.