De Bijbel kun je lezen

Van voor tot achter, van de hak op de tak, of aan de hand van een roostertje.
Maar je kunt ook een Zoekmachine gebruiken.
Type een woordje in bij een soort Bijbelse Google en kijk waar je terecht komt.

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor

In het Paradijs

Laten we beginnen in het Paradijs, dat doet de Bijbel toch ook?
Nou nee. Althans, het woord 'paradijs' komt in Genesis niet voor.
Wel aan het andere uiteinde van datzelfde Boek.
Eén keer bij een evangelist en één keer bij een apostel.
En dan ook nog in het Hooglied.
Zou het een Openbaring zijn, dat Paradijs? Of Poëzie? Toekomstmuziek?

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. (Lucas 23: 43)

Uw Enige Troost

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Misschien moeten we niet de Schrift openen, maar bij de Belijdenis beginnen.
De Heidelberger Catechismus zet in met uw 'enige troost'. Die vind je maar in één Bijbeltekst, maar 'troost' veel vaker. Bevat dat antwoord van Zondag 1 ook niet veel meer troost? Waarom dan dat 'enige'?

Pistachenoten

Allerhande woorden kom je in de Bijbel tegen, in tegenstelling tot alle andere. 'Zout' heb je vaak en 'peper' nooit. De Schrift gebruikt wel 'melk', maar geen 'suiker'. 'Koffie' en 'thee': vergeet het maar. 'Melk' en 'wijn' volop. Bekers vloeien over. 'Fris' vind je ook wel; 'pistachenoten' in één vers. Zoekt & Gijzelt besteedt in sommige hoofdstukken ook aandacht aan geuren. Het boek heeft daar een neus voor.

Nieuwsgierig?

Het woord 'nieuwsgierig' komt maar één keer in de Bijbel voor en dan ook nog maar in één vertaling.